Taryfa na ciepło

GI City Therm Sp. z o.o. ustaliło taryfę na ciepło dla odbiorców przyłączonych do publicznej sieci ciepłowniczej w miejscowości Skórcz (woj. pomorskie) na okres od 01.11.2021 do 31.10.2022.

1.

opłata za moc zamówioną (roczna)

34 167,14 zł

PLN/MW

2.

opłata za ciepło

62,18 zł

PLN/GJ

3.

opłata za nośnik ciepła

-

PLN/m3

4.

opłata stała za usługi przesyłowe

85 233,80 zł

PLN/MW

5.

zmienna za usługi przesyłowe

6,34 zł

PLN/GJ

6.

opłata za ponowne uruchomienie dostarczania c.o.

200,00 zł

PLN

7.

opłata za obsługę odbiorców

-

PLN/m-c

 

Ustalone w Taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.