Taryfa na ciepło

Działając w imieniu GI City Therm Sp. z o.o. (NIP: 1132912543) w związku z nowelizacją ustawy z dnia 15 września 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022.1967 z późn. zm.) informujemy o zmianie stawek w taryfie na ciepło dla odbiorców przyłączonych do publicznej sieci ciepłowniczej w miejscowości Skórcz (woj. pomorskie) na okres od 01.03.2023 do 31.12.2023.

Biorąc pod uwagę wielkość mocy zamówionej przez wszystkich odbiorców przyłączonych do publicznej sieci ciepłowniczej i wielkość zużycia energii cieplnej w 2022 roku nastąpi spadek średniej ceny ciepła z 381,60 zł/GJ do 226,24 zł/GJ.

 

Ustalone w Taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Dodatkowo, dla odbiorców uprawnionych stawka w okresie 01.03.2023 do 31.03.2023 będzie podlegała obniżce - opłata za ciepło w związku z rekompensatą wyniesie 101,15 zł/GJ netto.