Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967), złożonymi przez podmioty z art. 4 ust. 1 pkt. 2) odpowiednimi oświadczeniami w terminie oraz w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 59, GI City Therm Sp. z o.o. informuje, iż dla ww. podmiotów cena za ciepło od 01.10.2022 wynosi 116,87 zł/GJ netto. Pozostałe stawki z ogłoszonej i zatwierdzonej taryfy pozostają bez zmian. Biorąc pod uwagę zeszłoroczne zużycie oraz moce zamówione u podmiotów uprawnionych zastosowana średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą dla wspólnot mieszkaniowych wynosi 150,95 zł/GJ netto.