Taryfa na ciepło

GI City Therm Sp. z o.o. ustaliło taryfę na ciepło dla odbiorców przyłączonych do publicznej sieci ciepłowniczej w miejscowości Skórcz (woj. pomorskie) na okres od 01.10.2019 do 30.09.2020.

 

1 opłata za moc zamówioną (roczna)        83 616,16 zł PLN/MW
2 opłata za ciepło                33,55 zł PLN/GJ
3 opłata za nośnik ciepła n/a PLN/m3
4 opłata stała za usługi przesyłowe        79 255,25 zł PLN/MW
5 zmienna za usługi przesyłowe                       -   zł PLN/GJ
6 opłata za ponowne uruchomienie dostarczania c.o.             200,00 zł PLN

 

Ustalone w Taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.