Spotkanie informacyjne

Szanowni Państwo,

W imieniu GI City Therm Sp. z o.o. zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 30.09.2019 (poniedziałek) godz. 16.00 do Sali Widowiskowej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. gen. Hallera 16 w Skórczu dotyczące statusu realizacji projektu „Redukcji niskiej emisji w Skórczu poprzez przebudowę istniejącej instalacji na wysokosprawną kogenerację i budowę sieci ciepłowniczej - I element wyspy energetycznej” oraz dostaw ciepła do planowanych odbiorców.

Zarząd Spółki